Stojíme při vás

Velmi kvalitní služby právní pomoci poskytujeme v celé šíři českého civilního práva, ať již se jedná o právo občanské, právo obchodních korporací, právo rodinné či pracovní. Specializujeme se také na problematiku náhrady škody a právo medicínské. Tvoříme precizní smlouvy s obsahem, který Vás ochrání, ctíme obchodní souvislosti a stojíme při Vás. 

Disponujeme odbornými znalostmi i vysoce cennými praktickými zkušenostmi. Jsme advokátní kancelář, která má se svými klienty velmi úzký vztah založený na důvěře a vstřícné komunikaci. Jsem schopni úspěšně hájit práva svých klientů jak před soudy, tak v rozhodčích řízeních, a to včetně řízení s mezinárodním prvkem.

Picture of JUDr. Helena Fortnerová
Advokátka

JUDr. Helena Fortnerová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Masarykovy v Brně. Promovala v roce 2004, státní rigorózní zkoušku z oboru občanského práva pak složila v roce 2005, absolvovala i studijní pobyt v německém Heidelbergu. Ihned po skončení studií v roce 2004 nastoupila k JUDr. Miroslavu Borovcovi jako advokátní koncipientka, kde získala výbornou praxi především v oblasti obchodního, občanského, rodinného i pracovního práva a kde kontinuálně působí dodnes. Advokátní zkoušku složila v roce 2007, právní služby poskytuje v celé široké oblasti práva občanského, práva obchodních korporací i pracovního práva. Své klienty zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány, zkušenost má i z mezinárodního rozhodčího řízení. Ovládá německý a anglický jazyk. Za nejdůležitější ve své profesi považuje důvěru a preciznost.