Více než 25 let zkušeností

Právní služby kontinuálně poskytujeme již více než 25 let. Disponujeme tak nejen odbornými znalostmi, ale i vysoce cennými praktickými zkušenostmi. Jsme advokátní kancelář, která má se svými klienty velmi úzký vztah založený na důvěře a vstřícné komunikaci. Náš tým je schopný úspěšně hájit práva svých klientů jak před soudy, tak v rozhodčích řízeních, a to včetně řízení s mezinárodním prvkem.

Stojíme při vás

Velmi kvalitní služby právní pomoci poskytujeme v celé šíři českého civilního práva, ať již se jedná o právo občanské, právo obchodních korporací, právo rodinné či pracovní. Specializujeme se také na problematiku náhrady škody a právo medicínské. Tvoříme precizní smlouvy s obsahem, který Vás ochrání, ctíme obchodní souvislosti a stojíme při Vás. 

Picture of JUDr. Helena Fortnerová
Advokátka

JUDr. Helena Fortnerová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Masarykovy v Brně. Promovala v roce 2004, státní rigorózní zkoušku z oboru občanského práva pak složila v roce 2005, absolvovala i studijní pobyt v německém Heidelbergu. Ihned po skončení studií v roce 2004 nastoupila k JUDr. Miroslavu Borovcovi jako advokátní koncipientka, kde získala výbornou praxi především v oblasti obchodního, občanského, rodinného i pracovního práva a kde kontinuálně působí dodnes. Advokátní zkoušku složila v roce 2007, právní služby poskytuje v celé široké oblasti práva občanského, práva obchodních korporací i pracovního práva. Své klienty zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány, zkušenost má i z mezinárodního rozhodčího řízení. Ovládá německý a anglický jazyk. Za nejdůležitější ve své profesi považuje důvěru a preciznost.

Picture of JUDr. Miroslav Borovec
Advokát

JUDr. Miroslav Borovec

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praxi započal jako podnikový právník a zaměstnanec státní správy. V komerční sféře po roce 1989 poskytoval právní služby výlučně související s podnikáním. Jako jeden z prvních se stal v roce 1996 členem České advokátní komory. Advokátní služby pod jeho jménem kontinuálně poskytuje jíž více než 25 let. Disponuje odbornými znalostmi a vysoce cennými zkušenostmi. Je obratný vyjednavač. Své klienty úspěšně zastupoval ve stovkách případů. Za nejdůležitější ve své profesi považuje čestnost a spolehlivost.