medicina

Poskytujeme právní služby lékařům a zdravotnickým zařízením, kdy nabízíme právní servis v oblasti založení a převodů lékařské praxe a jejich transformace do podoby obchodních společností, zastupování v případných soudních sporech či správních řízeních, připravujeme a posuzujeme smlouvy či interní předpisy.

Odhodlaně hájíme také práva pacientů, neboť v medicíně, stejně jako v kterémkoliv jiném oboru dochází k pochybením. I tady ale platí, že za chyby je možné vyžadovat odškodnění či nápravu.

Stejně tak důsledně uplatňujeme a vymáháme náhrady za újmy na zdraví způsobené při dopravních nehodách, pracovních úrazech či z jiných důvodů, kdy lze požadovat po odpovědné osobě řádné odškodnění. Jednáme s pojišťovnami a dbáme na to, abyste nebyli ve svých právech zkráceni.