pracovni

Pomáháme zaměstnancům efektivně hájit jejich práva garantovaná zejména zákoníkem práce, bráníme však i oprávněné zájmy zaměstnavatelů.

V rámci školení posilujeme i právní vědomí v této oblasti, osvětlujeme základní náležitosti nejfrekventovanějších právních dokumentů v této sféře a tyto dokumenty připravujeme či připomínkujeme. Potřebujete zkonzultovat či sepsat pracovní smlouvu, dohodu o mlčenlivosti, kvalifikační dohodu či jen zkonzultovat zamýšlený postup? Obraťte se na nás.

Spolupracujeme s významnými agenturami práce i uživateli v rámci agenturního zaměstnávání, včetně právního podchycení tzv. Master vendoring konceptu. Věnujeme se i problematice odškodňování v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání.