Zajišťujeme komplexní služby související s manželským majetkovým právem, rozvodem manželství a péče o nezletilé děti narozené v manželství či mimo něj včetně otázky výživného. Provedeme Vás celým procesem rozvodového řízení, kdy naší prioritou je najít řešení nejvíce respektující v prvé řadě zájmy nezletilých dětí. Vnímáme a nasloucháme, nejsme příznivci paušálních řešení. Pomůžeme najít optimální způsob vypořádání společného jmění manželů včetně otázky bydlení po rozvodu, výživného rozvedeného manžela, zletilých i nezletilých dětí.

Právní služby poskytujeme i v případech zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti, určení či popření otcovství a dalších oblastech souvisejících s rodinnými vztahy.