obcan

Každý z nás je vystaven denně působení nejrůznějších právních vztahů či událostí. Některé zvládneme vyřešit sami i bez právního vzdělání, jindy je však vhodné či dokonce nutné vyhledat právní pomoc. Pomůžeme Vám rozklíčovat Vaši právní pozici, upozorníme na možná rizika, dbáme Vašich práv a oprávněných zájmů. Škála situací, ve kterých Vám můžeme být nápomocní, je velmi široká, ať již se jedná o práva vlastnická, sousedská, neplnění závazků ze smluv nebo závazků z odpovědnosti za škodu. V dnešním digitálním světě se velmi často potýkáme i s porušování práva na ochranu osobnosti či práva autorského. Samozřejmostí je i právní podpora v rámci dědického řízení. Zkušenosti máme i v oblasti uplatňování nároků na náhrady nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem vůči státu.

O našich komplexních službách v oblasti práva nemovitostí se více dozvíte v sekci Právo nemovitostí. O důležitosti a výhodách precizně sepsaných smluv se můžete dočíst v sekci Smlouvy.