Ctíme právo & vnímáme mimoprávní souvislosti

Právní služby pro obchodní firmy a podnikatele

Pracujeme pro živnostníky a jiné OSVČ, menší obchodní společnosti, SVJ, ale i korporace. V této sféře je důležitá investice do rozumné smluvní právní prevence. Spadá sem např.

 • smlouvy o obchodní spolupráci
 • smlouva o dílo
 • obchodní podmínky

Smluvně ošetřujeme veškeré obchodní transakce, např.

 • převod podílu
 • směnky
 • rejstříková agenda – zápisy a změny např. v obchodním rejstříku
 • korporátní agenda ve spolupráci s notářskými kancelářemi

Zajišťujeme komunikaci s úřady a státními institucemi.

Právo nemovitostí pro jednotlivce, realitní kanceláře, developery

Poskytujeme veškerý právní servis v oblasti práva nemovitostí, pro vlastníky bytu, domu, pozemku či komerčních prostor. Zejména sepsání či posouzení smluv a dohod:

 • kupní smlouva
 • nájemní smlouva
 • darovací smlouva
 • rezervační smlouva
 • smlouvy o výstavbě pro developery
 • ošetření věcného břemene
 • zajištění znaleckého posudku nemovitosti (odhad)
 • advokátní úschova
 • zápisy a změny v katastru nemovitostí
 • doručení listin formou služeb „all in one“

Zastoupíme vás v případných sporech týkajících se nemovitostí včetně jejich vyklizení. 

Poradíme v otázkách spoluvlastnictví a jeho případného vypořádání – máme bohaté zkušenosti.

 • vypořádání spoluvlastnictví
 • rozdělení práva k nemovitosti k jednotlivým bytovým či nebytovým jednotkám (prohlášení vlastníka)

Smluvní agendu zajišťujeme samozřejmě včetně úředního ověření podpisu

Pro realitní kanceláře, developerské či stálé klienty nabízíme cenově velmi výhodné podmínky spolupráce, pro bližší nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Rodinné právo, rozvody, péče o děti, majetkové vyrovnání

Zajišťujeme komplexní služby související s manželským majetkovým právem, rozvodem manželství a péče o nezletilé děti narozené v manželství či mimo něj.

Provedeme vás celým procesem rozvodového řízení, kdy naší prioritou je najít řešení nejvíce respektující v prvé řadě zájmy nezletilých dětí. Vnímáme a nasloucháme, nejsme příznivci paušálních řešení. Pomůžeme najít optimální způsob vypořádání společného jmění manželů včetně otázky bydlení po rozvodu, výživného rozvedeného manžela, zletilých i nezletilých dětí.

Právní služby poskytujeme i v případech zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti, určení či popření otcovství a dalších oblastech souvisejících s rodinnými vztahy.

Další smluvní agenda

Precizně sepsané smlouvy jsou základem i pro vaše soukromé záležitosti. Detailně a bezchybně sepsaná smlouva ušetří čas i peníze, ochrání před případným dlouhým sporem. Pokud potřebujete sepsat jakoukoli smlouvu, obraťte se na naši advokátní kancelář. Rádi se budeme o vaše potřeby zajímat.

Soudní a mimosoudní jednání

Zastoupíme vás v soudním i mimosoudním jednání. Specializujeme se na právní služby civilního práva pro jednotlivce, korporátní klientelu, obce, zdravotnická zařízení či spolky.

Správní řízení

Vašimi zástupci se rádi staneme také ve správních řízeních. Neváhejte nás seznámit s detaily vašeho správního řízení.

Cena za poskytnuté služby

Jsme si vědomi důležitosti otázky ceny za naše služby. Odměna advokáta za služby právní pomoci se řídí především dohodou s klientem, ve které vždy zohledníme složitost, hodnotu a předpokládanou časovou náročnost poskytnutých služeb. Po úvodní konzultaci honorované základní hodinovou sazbou se tak vždy budete moci rozhodnout, zda budete za nabídnutých podmínek s námi spolupracovat, či nikoliv.

Zavolejte si pro bližší informace

Telefonní číslo

+420 326 734 108

Doba pro tel. kontakt

Po – Čt  8:00 – 16:00
Pátek    8:00 – 13:00

Nejste s z regionu Mladá Boleslav?

Služby poskytujeme klientům po celé České republice. Spolupracujeme s německy i anglicky hovořícími klienty, cizí jazyk pro nás není překážkou.