korporat

 

Našimi klienty jsou jak  živnostníci a jiné OSVČ, menší obchodní společnosti, SVJ, ale i součásti nadnárodních korporátů. V této sféře je více než dříve důležitá Vaše investice do rozumné smluvní právní prevence. Jasná a precizně připravená pravidla spolupráce ve formě rámcových smluv, smluv o obchodní spolupráci či ve formě obchodních podmínek, smlouvy o dílo, ale i celé řady nepojmenovaných smluv zohledňujících potřebu praxe a dobrého obchodu jsou naší doménou. V případě sporu důkladně analyzujeme Vaši situaci a zvážíme co nejefektivnější postup, stojíme při Vás při mimosoudních jednáních, kterých se aktivně účastníme, ale i v soudních, správních či rozhodčích řízeních.

Po pověření klienty z řad korporací, živnostníků a jiných OSVČ  komunikujeme s úřady a státními institucemi, smluvně ošetřujeme veškeré obchodní transakce, převody podílů, rozumíme směnkám. Spolupracujeme s notáři a pomůžeme s veškerou rejstříkovou agendou ( návrhy na zápisy změny v obchodním či jiném rejstříku vč. doprovodných dokumentů, revize zakladatelských dokumentů atd.).